Παπαχρήστος Νικηφόρος

Παπαχρήστος Νικηφόρος
Θέμα διατριβής: Αίσθηση κοινωνικής παρουσίας και μαθησιακά αποτελέσματα
σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα.
Τηλέφωνο: 2651005789
Fax: 2651005854
e-mail: npapachr@grads.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: