Παπαδοπούλου Σμαράγδα

 

Παπαδοπούλου Σμαράγδα
Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Νεοελληνικής Γλώσσας
Τηλέφωνο: 2651005730
Fax: 2651005836
e-mail: smpapado@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: http://papadopoulou-smaragda.blogspot.com
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 16:30-18:00
και
Τετάρτη 11:30-12:00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί


Διδακτική της Μητρικής Γλώσσας


Αξιοποίηση της Λογοτεχνίας στις Γλωσσικές Τέχνες στο Σχολείο


Δημιουργική Γραφή


Προφορικότητα και Τεχνικές Αφήγησης


Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας


Βιβλιοθεραπεία


Κοινωνική / συναισθηματική Μάθηση και Γλώσσα


Γλώσσα και Ευφυΐα στην Ειδική Αγωγή


Ολιστική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Γλώσσας


Ορθογραφία


Κατάκτηση Γλωσσικών Δεξιοτήτων
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Γλωσσική Έκφραση στην Παιδαγωγική του Θεάτρου

Διδακτική της Γλώσσας Ι

Διδακτική της Γλώσσας ΙΙ – Πρακτική άσκηση

Τεχνικές Αφηγηματικού Λόγου στην Εκπαιδευτική Πράξη     (δεν προσφέρεται)

Γραμματισμός υγείας και βιωματική μάθηση


Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Αφηγηματικές Τεχνικές στην Παιδική Λογοτεχνία

Δημιουργική Γραφή και Γλωσσικές Τέχνες

Διδακτική Μεθοδολογία της Γλώσσας – Πρακτική Άσκηση