Πατσιομίτου Σταυρούλα

Πατσιομίτου Σταυρούλα

Θέμα διατριβής: Η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης μέσα από τη χρήση
αλληλεπιδραστικών τεχνικών και μετασχηματισμών σε υπολογιστικό
περιβάλλον: Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις

Τηλέφωνο:

Fax:

e-mail: spatsiom@cc.uoi.gr

Δικτυακός τόπος: https://www.researchgate.net/profile/Stavroula_Patsiomitou

Βιογραφικό σημείωμα