Πατσιομίτου Σταυρούλα

Πατσιομίτου Σταυρούλα
Θέμα διατριβής: Η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης μέσα από τη χρήση
αλληλεπιδραστικών τεχνικών και μετασχηματισμών σε υπολογιστικό
περιβάλλον: Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: spatsiom@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: