Πριοβόλου Χρυσή

Πριοβόλου Χρυσή
Θέμα διατριβής: Διαφυλική διαφοροποίηση και γνωστικές δεξιότητες σε
εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Τηλέφωνο: 2651005655
Fax:
e-mail: chpriov@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 

 

 

 

 

 

 

 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:


Cognitive Psychology


Cognitive Functions


Neuroimaginary Techniques


Virtual Reality – Virtual Environments


Methodology of Science


Cognitive Science


Experimental Psychology