Στρουμπούλης Βασίλης

Στρουμπούλης Βασίλης
Θέμα διατριβής: Η αντίληψη του χώρου για ολοκλήρωση εκπαιδευτικών
εφαρμογών. Η αίσθηση της παρουσίας σε εικονικά περιβάλλοντα
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: vstroumb@gmail.com
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: