Τζίμας Ευάγγελος

Τζίμας Ευάγγελος
Θέμα διατριβής: Διερεύνηση γνωστικών διεργασιών σε εκπαιδευτικά εικονικά
περιβάλλοντα
Τηλέφωνο: 2651005716
Fax:
e-mail: vtzimas@yahoo.com
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: