Βρέλλης Γιάννης

Βρέλλης Γιάννης
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Μάθησης
Τηλέφωνο: 2651005746
Fax: 2651005854
e-mail: ivrellis@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 1ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 12:00 – 13:00 και Τετάρτη 12:00 – 13:00


Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:


Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εικονική Πραγματικότητα, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Εκπαίδευση STEM.
Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

 


Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

 

Μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες