Βρέλλης Γιάννης

Βρέλλης Γιάννης
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Μάθησης
Τηλέφωνο: 2651005746
Fax: 2651005854
e-mail: ivrellis@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 1ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 10:30 – 11:30 και Τετάρτη 10:30 – 11:30
 
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:


Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εικονική Πραγματικότητα, Εκπαιδευτική Ρομποτική.
Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση II

Εκπαίδευση STEMΜεταπτυχιακά Μαθήματα: