Ζαχαρής Γιώργος

 

Ζαχαρής Γιώργος
Θέμα διατριβής: Η επίδραση της στερεοσκοπίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά
Περιβάλλοντα
Τηλέφωνο: 2651005716
Fax:
e-mail: gzacharis@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: