Ζευγίτης Θεόδωρος

Ζευγίτης Θεόδωρος
Θέμα διατριβής: Ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών στη
σχολική μονάδα: Το παράδειγμα των προγραμμάτων κινητικότητας
Τηλέφωνο: 6972865316
Fax:
e-mail: tzevgit@gmail.com
Δικτυακός τόπος:Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: