Διαμάντη Κωνστατίνα

 

Διαμάντη Κωνσταντίνα
Θέμα διατριβής: Κοινωνικές Ανισότητες στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19″
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: Konstantina.diamadi@gmail.com

Δικτυακός τόπος:Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: