ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΜΣ

Η εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας που είναι προαπαιτούμενο για το ΠΜΣ “Ειδική Αγωγή” του ΠΤΔΕ περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα αγγλικά επιπέδου advanced με παιδαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Απαλλάσσονται όσες/οι έχουν διπλώματα γλωσσομάθειας επιπέδου Περισσότερα, …

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [27.06.2024]

Η διαδικασία εξέτασης του μαθήματος έχει ως εξής: (α) Προσέλευση φοιτητών/τριών: καθώς έχει προσδιοριστεί επακριβώς η ώρα εξέτασης για κάθε φοιτητή/τρια, παρακαλείστε να προσέρχεστε 10 λεπτά πριν την εξέταση και όχι νωρίτερα προς αποφυγή συνωστισμού. (β) όσες και όσοι πρόκειται Περισσότερα, …

Εξέταση μαθήματος ‘Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ’ [Ιούνιος 2024]

Στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse [https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=726] αναρτήθηκε ο σύνδεσμος για την καταχώριση της επιθυμητής ώρας εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [Εξεταστική Ιουνίου 2024]. Η καταχώριση είναι υποχρεωτική για όλες/όλους τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική Περισσότερα, …