Ιατράκη Γεωργία

Ιατράκη Γεωργία

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:

Επαυξημένη Πραγματικότητα στην κατανόηση εννοιών Φυσικής σε μαθητές με νοητική αναπηρία.

e-mail: g.iatraki@uoi.gr

ΒιογραφικόΕρευνητικά Ενδιαφέροντα: