Διδάσκοντες ΠΔ407

 

 

Αντωνιάδου Ναυσικά
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Ψυχολογία Ι
Τηλέφωνο:
e-mail: n.antoniadou@gmail.com

Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή, 12:30-14:30

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας.