Συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ

Καναβάκης Μιχάλης
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Παιδαγωγική
e-mail:
Καρπόζηλου Μάρθα
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Nεοελληνική φιλολογία με έμφαση στην Παιδική
Λογοτεχνία
e-mail: 
Κοσσυβάκη Φωτεινή
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική με έμφαση στη Γενική Παιδαγωγική και
τη Γενική Διδακτική
e-mail:
Παππάς Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Kοινωνιολογία του Aθλητισμού
e-mail: 
Πορτελάνος Σταμάτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Θρησκευτικών – Θρησκειολογία
e-mail: