Συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ

Καναβάκης Μιχάλης
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Παιδαγωγική
e-mail:
Καρπόζηλου Μάρθα
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Nεοελληνική φιλολογία με έμφαση στην Παιδική
Λογοτεχνία
e-mail: mkarpozi@cc.uoi.gr
Κοσσυβάκη Φωτεινή
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική με έμφαση στη Γενική Παιδαγωγική και
τη Γενική Διδακτική
e-mail: phkossiv@cc.uoi.gr
Παππάς Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Kοινωνιολογία του Aθλητισμού
e-mail: chpappas@cc.uoi.gr
Πορτελάνος Σταμάτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Θρησκευτικών – Θρησκειολογία
e-mail: portelanosstam@gmail.com