ΠΜΣ Λογοθεραπείας

Αντικείμενο και σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση πτυχιούχων που θεραπεύουν τις Επιστήμες της Αγωγής και η δημιουργία επιστημόνων εξειδικευμένων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και της Λογοθεραπείας, µε στόχο αφενός την προαγωγή των επιμέρους κλάδων των επιστημών αυτών μέσα από την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης γενικότερα, και αφετέρου τη στελέχωση της Εκπαίδευσης µε προσωπικό άρτια καταρτισμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή του.