Υποδομές

Το κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει 4 ορόφους και η κατανομή των χώρων ανά όροφο είναι ως εξής:

Ισόγειο: Αίθουσες Διδασκαλίας, Αμφιθέατρο Ισογείου
1ος όροφος:
Εργαστήρια, Γραμματείες (Σπουδαστηρίου, Διδασκαλείου, Μεταπτυχιακού), Αίθουσα Διδασκαλίας, Αμφιθέατρο 1ου
2ος όροφος: Εργαστήρια, Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αίθουσα Σεμιναρίων, Αίθουσα Διδασκαλίας, Γραφεία Προσωπικού
3ος όροφος: Εργαστήρια, Γραφεία Προσωπικού
4ος όροφος: Γραφεία Προσωπικού