Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΜΟΔΙΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Π.Τ.Δ.Ε. : Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι φοιτητριών και φοιτητών (2023-2024)

Έντυπο Συνεργασίας Φοιτητή


Το Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές φόρμες για:

• Αίτηση υποψηφιότητας συμμετοχής στα προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών
• Αίτηση υποψηφιότητας συμμετοχής στα προγράμματα Διδακτορικών σπουδών
• Αίτηση υποψηφιότητας συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις
• Αίτηση δήλωσης συμμετοχής στις Πρακτικές ασκήσεις

Οι παραπάνω φόρμες – αιτήσεις βρίσκονται στο σύνδεσμο:
https://pms.ptde.uoi.gr

Πληροφορίες για τις φόρμες μπορείτε να δείτε στη βοήθεια συμπλήρωσης των φορμών στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι φόρμες ενεργοποιούνται το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την υποβολή των αιτήσεων.


Εξειδίκευση, κατηγοριοποίηση και αντιμετώπιση των θεμάτων σχέσεων και συνεργασίας που προκύπτουν και αφορούν τους φοιτητές

Υπάρχει ένα διαρκές όργανο υπό τον συντονισμό του Προέδρου που κάθε φορά που ανακύπτει κάποιο θέμα σχέσεων συνεργασίας φοιτητών και προσωπικού γενικότερα, ασχολείται με τον προσδιορισμό, την εξειδίκευση, την κατηγοριοποίηση και την αντιμετώπιση του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που υφίστανται.