Πρόγραμμα Erasmus

Το Πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στο εξωτερικό ή να τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σκοπό την κατάρτιση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus:

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι κανονικά σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που οδηγεί στην απόκτηση είτε πτυχίου/διπλώματος, είτε μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, είτε διδακτορικού διπλώματος.
  • Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών τους σπουδών.
  • Να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Bίου Mάθησης.
  • Να είναι άτομα που έχουν αναγνωρισθεί επισήμως από την Ελλάδα ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι, καθεστώς το οποίο θα πρέπει
    να αποδεικνύεται από επίσημα πιστοποιητικά των αρμόδιων Ελληνικών αρχών.
  • Να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο της χώρας υποδοχής.

Σημειώνεται ότι:

  • Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τριών έως δώδεκα μηνών.
  • Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, οι χώρες υποδοχής με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, οργανώνουν και προσφέρουν Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses – EILC) για εισερχόμενους φοιτητές (σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html

Τέλος, το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει στους φοιτητές υποτροφίες κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 11.00-13.00.

Διεύθυνση: Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος,

Τηλέφωνα: 26510 97519, 26510 97107

E-mail: mtsakop@cc.uoi.grdsiamopou@cc.uoi.gr

Ιστοσελίδα: http://erasmus.uoi.gr

Κριτήρια επιλογής του Π.Τ.Δ.Ε. για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ ακ. έτους 2016-2017

Κατάταξη Φοιτητών/τριων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ ακ. έτους 2016-2017