Κέντρο Υπολογιστών

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών διαθέτει ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι διαθέσιμες σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Οι θέσεις εργασίας στους Η/Υ είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ατομικά ή από ομάδες με διαθέσιμη πάντα την εξειδικευμένη αρωγή του προσωπικού του Κέντρου.

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχει στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λογαριασμό email της μορφής ….@uoi.gr

Επίσης οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες του Φοιτητολογίου (Online Δήλωση Μαθημάτων).

To Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης (Μεταβατικό).