Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει στους φοιτητές υποστήριξη στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας καθώς και στην εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτησή τους.