Πρακτικές Ασκήσεις

Για δήλωση συμμετοχής στις πρακτικές ασκήσεις ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pms.ptde.uoi.gr/practice/login_foitites/login.php


Πληροφορίες για τις πρακτικές ασκήσεις θα βρείτε εδώ