Υποψήφιοι διδάκτορες

 

Διαμάντη Κωνσταντίνα
Θέμα διατριβής: Κοινωνικές Ανισότητες στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19
Τηλέφωνο: 
e-mail: Konstantina.diamadi@gmail.com
 

 

Ζευγίτης Θεόδωρος
Θέμα διατριβής: Ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών στη
σχολική μονάδα: Το παράδειγμα των προγραμμάτων κινητικότητας
Τηλέφωνο: 
e-mail: tzevgit@gmail.com
Ιατράκη Γεωργία 
Θέμα διατριβής: Επαυξημένη Πραγματικότητα στην κατανόηση εννοιών Φυσικής σε μαθητές με νοητική αναπηρία.
Τηλέφωνο:
e-mail: g.iatraki@uoi.gr
 

 

Καλυβιώτη Κατερίνα
Θέμα διατριβής:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Κούτσιανου Αθηνά
Θέμα διατριβής: Επιστημικές πεποιθήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης αναφορικά με θέματα φυσικών επιστημών και ιστορίας: Ανάπτυξη
και εγκυροποίηση ενός ερευνητικού εργαλείου.
Τηλέφωνο: 
e-mail: akoutsia@cc.uoi.gr
Παπαγεωργίου Ναπολέων
Θέμα διατριβής: Διερεύνηση του κοινωνικο-οικονομικού προφίλ των
συμμετεχόντων σε Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) στην
Ελλάδα
Τηλέφωνο: 
e-mail: papageorgiou31@hotmail.com
Ράπτη Δανάη
Θέμα διατριβής: Μοντέλα διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε άτομα με νοητική αναπηρία.
Τηλέφωνο: 
e-mail: danairapti@hotmail.com
 

 

Τσιάρα Αγγελική
Θέμα διατριβής: Μελέτη γνωστικών λειτουργιών σε ψηφιακά εκπαιδευτικά
παιχνίδια με χρήση νευροφυσιολογικών μετρήσεων
Τηλέφωνο: 
e-mail: atsiara@cc.uoi.gr
Χαλκή Γιώτα
Θέμα διατριβής: Μεθοδολογία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ψηφιακών
Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών
Τηλέφωνο: 
e-mail: pahalki@gmail.com