Υποψήφιοι διδάκτορες

 

 

 

Διαμάντη Κωνσταντίνα
Θέμα διατριβής: Κοινωνικές Ανισότητες στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19
Τηλέφωνο: 
e-mail: Konstantina.diamadi@gmail.com
 

 

Ζευγίτης Θεόδωρος
Θέμα διατριβής: Ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών στη
σχολική μονάδα: Το παράδειγμα των προγραμμάτων κινητικότητας
Τηλέφωνο: 
e-mail: tzevgit@gmail.com
Αποστολάκη Αλεξάνδρα
Θέμα διατριβής: Πολιτική οικονομία του χορού και Κοινότητες Πρακτικής. Η περίπτωση του Σεμιναρίου Παραδοσιακών χορών στη λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα.
Τηλέφωνο: 
e-mail: a.apostolaki@uoi.gr
Βασιλάκη Κατερίνα
Θέμα διατριβής: Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός, Διασπορά & Εκπαίδευση. Η περίπτωση του Κατάρ
Τηλέφωνο: 
e-mail: a.vasilaki@uoi.gr 
Βε Μαρία
Θέμα διατριβής: Μουσικές Αφηγήσεις Ζωής, Εθνογραφία & Εκπαίδευση. Η περίπτωση της Γιώτας Βέη.
Τηλέφωνο: 
e-mail: vemariatr@gmail.com
Πελέκη Αικατερίνη
Θέμα διατριβής: Η εμφυλη κοινωνικοποίηση, οι έμφυλοι ρόλοι και οι έμφυλες ταυτότητες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η περίπτωση του νομού Αιτωλοακαρνανίας
Τηλέφωνο:
e-mail: a.peleki@uoi.gr