Μέλη ΕΕΠ

 

Γαλάνη Αλεξάνδρα
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική ως ξένη γλώσσα
Τηλέφωνο: 2651005871
e-mail: algalani@uoi.gr
Γκοντού Ελένη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικά
Τηλέφωνο: 2651005872
e-mail: egodou@uoi.gr
Κωστούλα Αναστασία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα
Τηλέφωνο: 2651005702
e-mail: akostoul@uoi.gr
Νικολάου Ειρήνη
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική
Τηλέφωνο: 2651005873
e-mail: enikolau@uoi.gr
Σιούτη Αγλαΐα
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα
Τηλέφωνο: 2651005707
e-mail: asiouti@uoi.gr
Φυλακτακίδου Αναστασία
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή
Τηλέφωνο: 2651005763
e-mail: afilakt@uoi.gr