ΠΜΣ Διατμημ. Φιλοσοφίας

Το Τμήμα συμμετέχει σε Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο “Eλληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Eπιστημών” (συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης).