Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους

Συμφωνία συνεργασίας με το 1ο και 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Τελική Συμφωνία συνεργασίας με το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής


Εκδηλώσεις σε συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους