Μέλη ΕΔΙΠ

Βρέλλης Γιάννης
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Μάθησης
Τηλέφωνο: 2651005746
e-mail: ivrellis@uoi.gr
Γκάτσα Τατιανή
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005692
e-mail: tgkatsa@uoi.gr
Καρασαββίδου Ελένη
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005713
e-mail: helenkapa@gmail.com
Μανικάρου Μεταξούλα
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005701
e-mail: mmanikar@uoi.gr
Μπέλλου Ιωάννα
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005689
e-mail: ibellou@uoi.gr
Πέγκα Σοφία
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005877
e-mail: spegka@uoi.gr
Στύλος Γεώργιος
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Τηλέφωνο: 2651005791
e-mail: gstylos@gmail.com
Ταμίσογλου Χρύσα
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Ιστορίας
Τηλέφωνο: 2651005876
e-mail: chtamisoglou@uoi.gr
Δελημήτρος Μιχάλης
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Τηλέφωνο: 2651005711
e-mail: mdelhmh@uoi.gr