Περιγράμματα Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Α (1ο) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΠΡΟΑΠ/

ΝΑ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

Βασικές Έννοιες
των Μαθηματικών

ΔΥ047α

Υ

4

ΤΑΤΣΗΣ

 

 

Γενική Ψυχολογία
Ι

ΔΕΥ008

Υ

5

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Εισαγωγή στις
Επιστήμες της Αγωγής

ΔΕΥ001

Υ

4

ΓΚΟΤΟΒΟΥ

 

 

Εισαγωγή στο Νεοελληνικό Λόγο

ΔΕΕ056

Υ

5

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

 

 

Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

ΔΕΥ101

Ε

5

ΓΚΟΓΚΑΣ

 

 

Σχολείο και
Δημόσια Ιστορία, Διδακτικές Προσεγγίσεις

ΔΕΕ304

Υ

4

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

 

 

Εισαγωγή στην
Κοινωνιολογία

ΔΕΕ201

Ε

4

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.-Μ.

 

 

Η Προσωπικότητα
και το Έργο του Εκπαιδευτικού

ΔΕΕ186

Ε

4

ΜΠΡΟΥΖΟΣ

 

 

Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο: Διεπιστημονικές
Εφαρμογές

ΔΕΕ137 

E

4

ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ

 

 

Ιστορία
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

ΔΕΥ002

Ε

4

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

 

 

Νεοελληνική Πεζογραφία

ΔΕΕ071

Ε

4

ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ

 

 

Ψηφιακός Γραμματισμός

ΔΕΕ113

Ε

4

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Συντονιστής)

ΠΕΓΚΑ
(Εργαστήρια)

 

 

  

Β (2ο) ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΠΡΟΑΠ/

ΝΑ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

Αναπτυξιακή
Ψυχολογία Ι

ΔΕΥ007

Υ

5

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Βασικές Έννοιες
της Φυσικής

ΔΕΥ056

Υ

5

ΚΩΤΣΗΣ

 

 

Εισαγωγή στην Επιστημολογία

ΔΕΕ048

Υ

4

ΠΟΥΡΝΑΡΗ

 

 

Έννοιες και
Ζητήματα της Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας

ΔΕΥ065

Υ

4

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ

 

 

Κοινωνιολογία
της Εκπαίδευσης Ι

ΔΕΥ003

Υ

4

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.-Μ.

 

 

Εκπαίδευση
Ενηλίκων: Αρχές και διδακτικές εφαρμογές

ΔΕΕ210

Ε

4

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

 

 

Μουσική Αγωγή

ΔΕΕ211

Ε

4

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡ.

 

 

Οργάνωση και
Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

ΔΕΥ063

Ε

4

ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ

 

 

Παιδικό Βιβλίο

ΔΕΕ057

Ε

4

ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ

 

 

Ψηφιακός Γραμματισμός

ΔΕΕ113α

Ε

4

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Συντονιστής)

ΠΕΓΚΑ
(Εργαστήρια)

 

  

Γ (3ο) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΠΡΟΑΠ/

ΝΑ

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στην
Ειδική Παιδαγωγική

ΔΕΥ020

Υ

5

ΣΟΥΛΗΣ

 

 

Εκπαιδευτική
Ψυχολογία Ι

ΔΕΥ011

Υ

4

ΓΚΑΤΣΑ

 

 

Σχολική Παιδαγωγική

ΔΕΥ004

Υ

5

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Δια Βίου Άσκηση και Εκπαίδευση

ΔΕΕ308 

Ε

4

 ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ

 

 

Διαπολιτισμική
Αγωγή και Εκπαίδευση

ΔΕΥ064

Ε

4

ΓΚΟΤΟΒΟΥ

 

 

Διδασκαλία και
Ψηφιακή Τεχνολογία

ΔΕΕ307

Ε

5

ΜΠΕΛΛΟΥ

 

 

Επιστημολογία
της Εκπαίδευσης

ΔΕΕ158

Ε

4

ΠΟΥΡΝΑΡΗ

ΝΑΙ

 

Η Φυσική στην
Καθημερινή Ζωή

ΔΕΕ305

Ε

5

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και Αειφορία

ΔΕΕ159

Ε

5

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ

 

 

Αναπτυξιακή
Ψυχολογία: Κοινωνικογνωστική Ανάπτυξη του Παιδιού

ΔΕΕ303

Ε

4

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΝΑΙ

Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση

ΔΕΕ183

Ε

5

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

 

Δ (4ο) ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΠΡΟΑΠ/

ΝΑ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

ΔΕΕ074

ΔΕΕ082

ΔΕΕ090

Υ

4

ΚΩΣΤΟΥΛΑ

ΣΙΟΥΤΗ

ΦΕΡΙΓΚ

 

 

Διδακτική της
Γλώσσας I

ΔΕΥ016

Υ

6

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

 

 

Εισαγωγή στη Διδακτική
Μεθοδολογία

ΔΕΥ014

Υ

5

ΣΤΥΛΟΣ

 

 

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής
Έρευνας Ι

ΔΕΥ006

Υ

5

ΤΑΣΣΗ

 

 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία
ΙΙ

ΔΕΕ014

Ε

4

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΝΑΙ

 ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

Διδακτικές
Μέθοδοι στην Ειδική Αγωγή

ΔΕΕ135

Ε

5

ΣΟΥΛΗΣ

 

 

Μουσείο και
Ιστορία

ΔΕΕ139

Ε

5

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

 

 ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

Υπολογιστικά
Μαθηματικά – Πρακτική Άσκηση

ΔΕΕ108

Ε

5

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

 

Φιλοσοφία της Παιδείας

ΔΕΥ009

Ε

5

ΠΟΥΡΝΑΡΗ

 

 

 

Ε (5ο) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΠΡΟΑΠ/

ΝΑ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στη Στατιστική

ΔΕΕ101

Υ

4

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

 

Πληροφορική
και Εκπαίδευση

ΔΕΥ062

Υ

6

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Συντονιστής)

ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ
(Εργαστήρια)

 

 

Σχολική Πρακτική
Ι

ΔΕΥ015

Υ

6

ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ

Αναπτυξιακή
Ψυχολογία: Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου

ΔΕΕ136

Ε

4

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

NAI

 

Εισαγωγή στις Πολιτισμικές
Σπουδές

 ΔΕΕ510

Ε

4

ΓΚΟΓΚΑΣ

 

 

Εισαγωγή στη Λαογραφία

ΔΕΕ513

Ε

5

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

 

 

Θέματα
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

ΔΕΕ509

Ε

4

ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ

 

 

Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης ΙΙ

ΔΕΕ021

Ε

4

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.Μ.

Παιδαγωγική της
Ένταξης

ΔΕΕ010

Ε

5

ΣΟΥΛΗΣ 

 

 

Παιδική Λογοτεχνία,
με έμφαση στην παιδική ποίηση

ΔΕΕ012

Ε

5

ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ

 

 

Προβλήματα
Λόγου και Ομιλίας

ΔΕΕ301

Ε

5

ΜΟΡΦΙΔΗ

 

 

Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές

ΔΕΕ161 

Ε

5

ΓΚΑΤΣΑ

 

 

Πειραματική Διδασκαλία
Εννοιών των Φυσικών Επιστημών

ΔΕΕ706

Ε

6

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ/ΣΤΥΛΟΣ

ΝΑΙ

 

ΣΤ (6ο) ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ


ECTS


ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΠΡΟΑΠ/

ΝΑ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ

Αξιολόγηση μαθητών: Θεωρίες και πρακτικές

ΔΕΥ013

Υ

5

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Διδακτική των
Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση

ΔΕΥ018

Υ

5

ΤΑΤΣΗΣ 

 

Μεθοδολογία
Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ

ΔΕΥ061

Υ

6

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ

 

 

Παιδαγωγική Συμβουλευτική

ΔΕΥ012

Υ

5

ΓΚΑΤΣΑ

 

 

Βιωματικές Μέθοδοι στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία ΙΙ

ΔΕΕ605

Ε

5

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ

 

 

Γλωσσικές
Διαταραχές

ΔΕΕ404

Ε

5

ΜΟΡΦΙΔΗ

 

 

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

ΔΕΕ080

Ε

5

ΓΑΛΑΝΗ

 

 

Εκπαίδευση και εθνικές ιδέες στα
Βαλκάνια 19ος-20ός αιώνας

ΔΕΕ606 

Ε

4

ΓΚΟΓΚΑΣ

 

 

Εφαρμογές διαπολιτισμικής παιδαγωγικής
στην εκπαιδευτική πράξη

 ΔΕΕ607

Ε

5

ΓΚΟΤΟΒΟΥ

 

 

Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και
Διαστήματος στην Εκπαίδευση

ΔΕΕ603

Ε

4

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

Κοινωνική και Πολιτική
Εκπαίδευση με τη Χρήση ΜΜΕ

ΔΕΕ202

Ε

5

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.-Μ.

Εκπαιδευτικά
Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

ΔΕΕ601

Ε

5

ΜΠΕΛΛΟΥ

 

 

Επιθετικότητα, Εκφοβισμός και Διαχείριση στο σχολείο

ΔΕΕ511

Ε

4

ΓΚΑΤΣΑ

 

 

Εργαστηριακή
Προσέγγιση Εννοιών της Φυσικής

ΔΕΕ197

Εργ.

6

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ/

ΣΤΥΛΟΣ

ΝΑΙ

 

Ψυχολογία της Εφηβείας: Ανάπτυξη και Ανθεκτικότητα

ΔΕΕ502

Ε

5

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Χορευτική πράξη και εκπαιδευτικές εφαρμογές

ΔΕΕ608

Ε

5

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ/ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ

 

 

Ζ (7ο) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΠΡΟΑΠ/

ΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διδακτική της
Γλώσσας ΙΙ

ΔΕΥ017

Υ

5

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

 

 

Διδακτική της Φυσικής
– Πρακτική
Άσκηση

ΔΕΕ162

Υ

6

ΚΩΤΣΗΣ

 

 

Μαθησιακές
Δυσκολίες – Δυσλεξία

ΔΕΕ701

Υ

4

ΜΟΡΦΙΔΗ

 

 

Διδασκαλία της
Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

ΔΕΕ707

Ε

4

ΓΑΛΑΝΗ

 

 

Εικαστική Αγωγή και Διδακτική
της Τέχνης Ια

ΔΕΕ508

Ε

4

ΓΚΟΝΤΟΥ

 

 

Θέματα
Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

ΔΕΥ019

Ε

6

ΤΑΤΣΗΣ

ΝΑΙ

 

Λογοτεχνία και ετερότητα

ΔΕΕ710 

Ε

4

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

 

 

Πρακτική Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες:
Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Διδασκαλίας και Αναστοχασμού

ΔΕΕ703

Ε

5

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Πτυχιακή Εργασία
Ι

ΔΕΕ099

Ε

4

 

Αξιοποίηση ΤΠΕ
στην Εκπαιδευτική Έρευνα

ΔΕΕ171

Ε

5

ΤΑΣΣΗ

Ερευνητικές Προσεγγίσεις
στην Εκπαίδευση
STEM

ΔΕΕ705

Ε

6

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ

Ατομική και Ομαδική
Συμβουλευτική στο Σχολικό Πλαίσιο

ΔΕΕ704

Ε

6

ΤΑΣΣΗ

ΝΑΙ

Θετική Ψυχολογία
στην Εκπαίδευση

ΔΕΕ802

Ε

5

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση

ΔΕΕ711

Ε

5

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ

Εθνογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού και του χορού

ΔΕΕ712

Ε

5

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

 

Η (8ο) ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΠΡΟΑΠ/

ΝΑ

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΣΕΙΣ

Σχολική Πρακτική
ΙΙ – Πολυθέσια και Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία

ΔΕΕ804

Υ

6

ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ

Διαπολιτισμική Επικοινωνία

ΔΕΕ809

Ε

4

ΓΚΟΓΚΑΣ

Διδακτική της
Ιστορίας – Πρακτική Άσκηση

ΔΕΕ143

Ε

5

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Ειδικά Θέματα Μαθηματικών
στο Δημοτικό Σχολείο

ΔΕΕ803

Ε

6

ΤΑΤΣΗΣ

ΝΑΙ

Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη

ΔΕΕ811

Ε

4

ΓΑΛΑΝΗ

Κοινωνιογλωσσολογία

ΔΕΕ816

Ε

5

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση

ΔΕΕ815

Ε

5

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ένα Σχολείο για Όλους

ΔΕΕ013

Ε

5

ΣΟΥΛΗΣ

Πτυχιακή
Εργασία ΙΙ

ΔΕΕ100

Ε

4

Στατιστική με
έμφαση στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΔΕΕ107

Ε

5

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Σύγχρονη Τέχνη και Εφαρμογές
στο Δημοτικό σχολείο

 ΔΕΕ814

Ε

5

ΓΚΟΝΤΟΥ

Ανάπτυξη Έργου
με Αναδυόμενες Τεχνολογίες Μάθησης

ΔΕΕ306

Ε

5

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Συντονιστής)

ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ
(Εργαστήρια)

Εκπαίδευση STEM

ΔΕΕ808

Ε

5

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΤΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ (Συντονιστής)

ΜΠΕΛΛΟΥ

ΣΤΥΛΟΣ

 Τα πολιτιστικά προϊόντα στην εκπαίδευση για τη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής παιδαγωγικής

ΔΕΕ813

Ε

4

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

Το αποτελεσματικό σχολείο: θεωρίες και πρακτικές

ΔΕΕ022

Ε

5

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας: Διαχείριση Δυσκολιών Συμπεριφοράς 

 

ΔΕΕ812

Ε

4

ΓΚΑΤΣΑ

   

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΠΡΟΑΠ/

ΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αγγλικά Μεσαίοι – Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς (Παιδαγωγικούς) σκοπούς

ΠΡΟ15

ΠΡ/ΚΟ

3

ΚΩΣΤΟΥΛΑ

 

ΕΞΑΜ.:

Γ (3ο)

Γαλλική Γλώσσα Αρχάριοι Ι

ΠΡΟ10

ΠΡ/ΚΟ

3

ΣΙΟΥΤΗ

 

ΕΞΑΜ.:

Α (1ο)

Γ (3ο)

Ε (5ο)

Ζ (7ο)

Γαλλική Γλώσσα Αρχάριοι ΙΙ

ΠΡΟ14 

ΠΡ/ΚΟ

3

ΣΙΟΥΤΗ

 

ΕΞΑΜ.:

Β (2ο)

Δ (4ο)

ΣΤ (60)

Η (8ο)

Γαλλική Γλώσσα Μεσαίοι Ι

ΠΡΟ11 

ΠΡ/ΚΟ

3

ΣΙΟΥΤΗ

 

ΕΞΑΜ.:

Α (1ο)

Γ (3ο)

Ε (5ο)

Ζ (7ο)

Γερμανικά – Προπαρασκευαστικό

ΠΡΟ16

ΠΡ/ΚΟ

3

ΦΕΡΙΓΚ

 

ΕΞΑΜ.:

Γ (3ο)

Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της
Τέχνης Ιβ

ΠΡΟ02

ΠΡ/ΚΟ

3

ΓΚΟΝΤΟΥ

ΝΑΙ 

ΕΞΑΜ.:

Η (8ο)

Μουσική Θεωρία και Πράξη

ΠΡΟ12

ΠΡ/ΚΟ

3

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡ.

 

ΕΞΑΜ.:

Β (2ο)

Δ (4ο)

ΣΤ (6ο)

Η (8ο)

Αγωγή Υγείας στο Δημοτικό Σχολείο

ΠΡΟ13

ΠΡ/ΚΟ

3

ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ

ΕΞΑΜ.:

Β (2ο)

Δ (4ο)

ΣΤ (6ο)

Η (8ο)

Πρακτική Άσκηση: Επαγγελματική Εμπειρία σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια
Ι

ΠΡΟ05

ΠΡ/ΚΟ

3

ΚΩΤΣΗΣ

 

 

 

Πρακτική Άσκηση: Επαγγελματική
Εμπειρία σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια ΙΙ

ΠΡΟ06

ΠΡ/ΚΟ

3

ΚΩΤΣΗΣ

 

 

Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus

ΠΡΟ07

ΠΡ/ΚΟ

3

ΣΟΥΛΗΣ

 

ΕΞΑΜ.:

Ε (5ο)

Ζ (7ο)

Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus

ΠΡΟ08

ΠΡ/ΚΟ

3

ΣΟΥΛΗΣ

 

ΕΞΑΜ.:

ΣΤ (6ο)

Η (8ο)