Περιγράμματα Μαθημάτων

 

Α (1ο)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών

ΔΥ047α

Υ

4

ΤΑΤΣΗΣ

Γενική Ψυχολογία Ι

ΔΕΥ008

Υ

5

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εισαγωγή στην Ιστορική Εκπαίδευση

ΔΕΕ304

Υ

4

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής

ΔΕΥ001

Υ

4

Εισαγωγή στο Νεοελληνικό Λόγο

ΔΕΕ056

Υ

5

ΚΑΨΑΛΗΣ

Γεωμετρία

ΔΕΕ102

Ε

4

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

ΔΕΕ201

Ε

4

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.-Μ.

Η Προσωπικότητα και το Έργο του Εκπαιδευτικού

ΔΕΕ186

Ε

4

ΜΠΡΟΥΖΟΣ

Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

ΔΕΥ002

Ε

4

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Νεοελληνική Πεζογραφία

ΔΕΕ071

Ε

4

ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ

Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ι

ΔΕΕ196

Εργ.

4

ΒΡΕΛΛΗΣ

Β (2ο)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι

ΔΕΥ007

Υ

5

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

Βασικές Έννοιες της Φυσικής

ΔΕΥ056

Υ

5

ΚΩΤΣΗΣ

Εισαγωγή στην Επιστημολογία

ΔΕΕ048

Υ

4

ΠΟΥΡΝΑΡΗ

Έννοιες και Ζητήματα της Γεωγραφίας, του
Περιβάλλοντος και της Αειφορίας

ΔΕΥ065

Υ

4

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι

ΔΕΥ003

Υ

4

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.-Μ.

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Αρχές και διδακτικές
εφαρμογές

ΔΕΕ210

Ε

3

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

Μουσική Αγωγή

ΔΕΕ211

Ε

3

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡ.

Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού
Συστήματος

ΔΕΥ063

Ε

4

ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ

Παιδικό Βιβλίο

ΔΕΕ057

Ε

4

ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ

Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΙΙ

ΔΕΕ190

Εργ.

4

ΒΡΕΛΛΗΣ

Γ (3ο)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική

ΔΕΥ020

Υ

5

ΣΟΥΛΗΣ

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ι

ΔΕΥ011

Υ

5

ΓΚΑΤΣΑ

Σχολική Παιδαγωγική Ι

ΔΕΥ004

Υ

5

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Κοινωνικογνωστική
Ανάπτυξη του Παιδιού

ΔΕΕ303

Ε

4

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση

ΔΕΥ064

Ε

4

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

Επιστημολογία της Εκπαίδευσης

ΔΕΕ158

Ε

4

ΠΟΥΡΝΑΡΗ

Η Φυσική στην Καθημερινή Ζωή Ι

ΔΕΕ305

Ε

5

ΚΩΤΣΗΣ

Διδασκαλία και Ψηφιακή Τεχνολογία

ΔΕΕ307

Ε

5

ΜΠΕΛΛΟΥ

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία

ΔΕΕ159

Ε

5

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ

Τεχνικές του Αφηγηματικού Λόγου στην
Εκπαιδευτική Πράξη

ΔΕΕ188

Ε

5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δ (4ο)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΑΘΗΜΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ


ΤΥΠΟΣ


ECTS


ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

Διδακτική της Γλώσσας I

ΔΕΥ016

Υ

6

ΚΑΨΑΛΗΣ

Εισαγωγή στη Διδακτική Θεώρηση

ΔΕΥ014

Υ

5

ΣΤΥΛΟΣ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι

ΔΕΥ006

Υ

5

ΜΠΡΟΥΖΟΣ

Ξένη Γλώσσα

Αγγλικά 

Γαλλικά

Γερμανικά

ΔΕΕ074

ΔΕΕ082

ΔΕΕ070

 

Υ

 

4

ΚΩΣΤΟΥΛΑ

ΣΙΟΥΤΗ

ΦΕΡΙΓΚ

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

ΔΕΕ014

Ε

4

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

Γενική Ψυχολογία ΙΙ

ΔΕΕ120

Ε

5

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γλωσσική Έκφραση στην Παιδαγωγική του
Θεάτρου

ΔΕΕ409

Ε

5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Αγωγή

ΔΕΕ135

Ε

5

ΣΟΥΛΗΣ

Μουσείο και Ιστορία

ΔΕΕ139

Ε

5

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση

ΔΕΕ183

Ε

5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πρακτική Άσκηση

ΔΕΕ108

Ε

5

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Φιλοσοφία της Παιδείας

ΔΕΥ009

Ε

4

ΠΟΥΡΝΑΡΗ

Ε (5ο)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ


ECTS


ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

Εισαγωγή στη Στατιστική

ΔΕΕ101

Υ

4

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΔΕΥ062

Υ

6

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχολική Πρακτική Ι

ΔΕΥ015

Υ

6

Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Ψυχολογία του
Παιδικού Σχεδίου

ΔΕΕ136

Ε

4

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές
στην Περιβαλλοντική και Γεωγραφική Εκπαίδευση Ι

ΔΕΥ054

Ε

5

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ

Διδακτική της Πληροφορικής

ΔΕΕ506

Ε

5

ΜΠΕΛΛΟΥ

Θεματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

ΔΕΕ509

Ε

4

ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ

ΔΕΕ021

Ε

4

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.-Μ.

Παιδαγωγική της Ένταξης

ΔΕΕ010

Ε

4

ΣΟΥΛΗΣ

Παιδική Λογοτεχνία, με έμφαση στην παιδική
ποίηση

ΔΕΕ012

Ε

5

ΚΑΨΑΛΗΣ

Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας

ΔΕΕ301

Ε

5

ΜΟΡΦΙΔΗ

Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Έρευνα

ΔΕΕ171

Εργ.

5

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ

ΣΤ (6ο)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

ΔΕΥ013

Υ

5

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διδακτική των Μαθηματικών – Πρακτική
Άσκηση

ΔΕΥ018

Υ

5

ΤΑΤΣΗΣ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ

ΔΕΥ061

Υ

6

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ

Παιδαγωγική Συμβουλευτική

ΔΕΥ012

Υ

5

ΜΠΡΟΥΖΟΣ

Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές
στην Περιβαλλοντική και Γεωγραφική Εκπαίδευση ΙΙ

ΔΕΕ605

Ε

5

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ

Γλωσσικές Διαταραχές

ΔΕΕ404

Ε

5

ΜΟΡΦΙΔΗ

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

ΔΕΕ080

Ε

5

ΓΑΛΑΝΗ

Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και
Διαστήματος στην Εκπαίδευση

ΔΕΕ603

Ε

4

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ/ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ

Κοινωνική και Πολιτική Εκπαίδευση με τη
Χρήση ΜΜΕ

ΔΕΕ202

Ε

5

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.-Μ.

Ψυχολογία της Εφηβείας: Ανάπτυξη και
Ανθεκτικότητα

ΔΕΕ502

Ε

5

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

ΔΕΕ601

Εργ.

5

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εργαστηριακή Προσέγγιση Εννοιών της
Φυσικής

ΔΕΕ197

Εργ.

6

ΣΤΥΛΟΣ

Ζ (7ο)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

Διδακτική της Γλώσσας ΙΙ – Πρακτική Άσκηση

ΔΕΥ017

Υ

6

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών – Πρακτική
Άσκηση

ΔΕΕ162

Υ

6

ΚΩΤΣΗΣ

Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

ΔΕΕ701

Υ

4

ΜΟΡΦΙΔΗ

Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική στο
Σχολικό Πλαίσιο

ΔΕΕ704

Ε

6

ΜΠΡΟΥΖΟΣ

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης
Γλώσσας

ΔΕΕ707

Ε

5

ΓΑΛΑΝΗ

Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών

ΔΕΕ017

Ε

4

ΠΟΥΡΝΑΡΗ

Εργαστήρια Μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές
Εφαρμογές

ΔΕΕ703

Ε

5

Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο
Δημοτικό Σχολείο

ΔΕΥ019

Ε

6

ΤΑΤΣΗΣ

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

ΔΕΕ802

Ε

5

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και
Εφαρμογές

ΔΕΕ161

Ε

4

ΜΠΡΟΥΖΟΣ

Πτυχιακή Εργασία Ι

ΔΕΕ099

Ε

4

 

Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση
STEM

ΔΕΕ705

Εργ.

6

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΔΕΕ702

Εργ.

5

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πειραματική Διδασκαλία Εννοιών των Φυσικών
Επιστημών

ΔΕΕ706

Εργ.

6

ΣΤΥΛΟΣ

Η (8ο)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

Σχολική Πρακτική ΙΙ – Πολυθέσια και
Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία

ΔΕΕ804

Υ

7

ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ

Διαταραχές στη Γραφή και την Ανάγνωση

ΔΕΕ801

Ε

5

ΜΟΡΦΙΔΗ

Διδακτική της Ιστορίας – Πρακτική Άσκηση

ΔΕΕ143

Ε

5

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διδακτική των Θρησκευτικών και
Διαπολιτισμικότητα – Πρακτική Άσκηση

ΔΕΕ116

Ε

4

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ειδικά Θέματα Μαθηματικών

ΔΕΕ803

Ε

6

ΤΑΤΣΗΣ

Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών

ΔΕΕ016

Ε

4

ΠΟΥΡΝΑΡΗ

Μικροκοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στη
Σχολική Καθημερινότητα

ΔΕΕ170

Ε

3

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ

Νοητική Υστέρηση – Υψηλή Νοητική
Λειτουργικότητα

ΔΕΕ013

Ε

4

ΣΟΥΛΗΣ

Στατιστική με έμφαση στις Κοινωνικές
Επιστήμες

ΔΕΕ107

Ε

5

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ

ΔΕΕ022

Ε

5

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

ΔΕΕ100

Ε

4

 

Ανάπτυξη Έργου με Αναδυόμενες Τεχνολογίες
Μάθησης

ΔΕΕ306

Εργ.

5

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

  

Εκπαίδευση STEM

 

 

ΔΕΕ808

 

 

Εργ.

 

 

5


ΒΡΕΛΛΗΣ


ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ


ΚΩΤΣΗΣ


ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΜΠΕΛΛΟΥ


ΣΤΥΛΟΣ

ΤΑΤΣΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ


ΤΥΠΟΣ


ECTS


ΔΙΔΑΣΚΩΝ/-ΟΥΣΑ

Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης
Ια

ΠΡΟ01

ΠΡ/ΚΟ

3

ΓΚΟΝΤΟΥ

Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης
Ιβ

ΠΡΟ02

ΠΡ/ΚΟ

3

ΓΚΟΝΤΟΥ

 Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας

 ΠΡΟ04

 ΠΡ/ΚΟ

3

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡ.

Πρακτική Άσκηση: Επαγγελματική Εμπειρία σε
Εκπαιδευτικά Πλαίσια Ι

ΠΡΟ05

ΠΡ/ΚΟ

3

ΚΩΤΣΗΣ

Πρακτική Άσκηση: Επαγγελματική Εμπειρία σε
Εκπαιδευτικά Πλαίσια ΙΙ

ΠΡΟ06

ΠΡ/ΚΟ

3

ΚΩΤΣΗΣ