Οδηγός Σπουδών

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Ιωαννίνων – Πρόσκληση σε συνάντηση για το σχεδιασμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες το ακαδ. έτος 2023-2024 καθώς και οι εισαχθέντες τα ακαδ. έτη 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 και 2017-2018 ακολουθούν τον

Οδηγό Σπουδών 202-2024


Οι εισαχθέντες φοιτητές/τριες τα κάτωθι ακαδημαϊκά έτη:

2012-2013 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2013-2014 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2014-2015 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2015-2016 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2016-2017 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.

Οι εισαχθέντες φοιτητές/τριες με ακαδημαϊκά έτη εισαγωγής μέχρι το 2012 ακολουθούν
τον Οδηγό Σπουδών 2010-2011.

 

NEO

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-24

(Νεοεισαχθέντες 2023-2024 και εισαχθέντες 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 & 2017-2018)

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-17

(Εισαχθέντες 2012-13 έως 2016-17)


Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-11(Εισαχθέντες έως 2012)