Οδηγός Σπουδών

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Ιωαννίνων – Πρόσκληση σε συνάντηση για το σχεδιασμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες το ακαδ. έτος 2022-2023 καθώς και οι εισαχθέντες τα ακαδ. έτη 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 και 2017-2018 ακολουθούν τον

Οδηγό Σπουδών 2022-2023


Οι εισαχθέντες φοιτητές/τριες τα κάτωθι ακαδημαϊκά έτη:

2012-2013 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2013-2014 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2014-2015 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2015-2016 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2016-2017 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.

Οι εισαχθέντες φοιτητές/τριες με ακαδημαϊκά έτη εισαγωγής μέχρι το 2012 ακολουθούν
τον Οδηγό Σπουδών 2010-2011.