Οδηγός Σπουδών

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Ιωαννίνων – Πρόσκληση σε συνάντηση για το σχεδιασμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες το ακαδ. έτος 2020-2021 καθώς και οι εισαχθέντες, 2019-2020, 2018-2019 και 2017-2018 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2020-2021.

Οι εισαχθέντες φοιτητές/τριες τα κάτωθι ακαδημαϊκά έτη:

2012-2013 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2013-2014 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2014-2015 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2015-2016 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.
2016-2017 ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών 2016-2017.

Οι εισαχθέντες φοιτητές/τριες με ακαδημαϊκά έτη εισαγωγής μέχρι το 2012 ακολουθούν
τον Οδηγό Σπουδών 2010-2011.

 

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-21

(Νεοεισαχθέντες 2020-2021 και εισαχθέντες 2019-2020, 2018-2019 & 2017-2018)

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-17

(Εισαχθέντες 2012-13 έως 2016-17)

 

Παλαιοί Οδηγοί Σπουδών

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-20
Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-11
(Εισαχθέντες έως 2012)