Υπηρεσίες Η/Υ

Τα εργαστήρια του Τμήματος είναι εξοπλισμένα με Η/Υ που είναι διαθέσιμοι στους φοιτητές.