Εργαστήριο Μουσικής

Διδάσκουσα:

Δρ. Ειρήνη Νικολάου, Μουσικολόγος, μέλος ΕΕΠ

enikolau@uoi.gr

26510 05873

3ος όροφος Π.Τ.Δ.Ε.

 

Το Εργαστήριο μουσικής παιδείας λειτουργεί, στα πλαίσια της γενικότερης παιδείας του Τμήματος.

Είναι ένα μάθημα που αφορά θέματα Μουσικής και της σχέσης της με την Παιδαγωγική. 

Στο Εργαστήριο Μουσικής προσφέρονται τα εξής μαθήματα:

·         Μουσική Αγωγή

·         Η μουσική στην εκπαίδευση. Διαθεματικές εφαρμογές

·         To τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας

·         Μουσική θεωρία και πράξη

·         Χορωδία

Σκοπός των μαθημάτων είναι η κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης της μουσικής αγωγής, η γνωριμία με τα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα, η απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων, η επαφή με τις αρχές και τους σκοπούς  της  τέχνης μέσα από τη μουσική, η ανάπτυξη προβληματισμών και σκέψεων που αφορούν τον ρόλο της μουσικής στη διδασκαλία, η δημιουργική έκφραση, η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση του μαθήματος της μουσικής, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μουσικής, το τραγούδι. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εισηγήσεις  και βιωματικά εργαστήρια.

Στο εργαστήριο μουσικής εντάσσεται και η Χορωδία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η Χορωδία του Π.Τ.Δ.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2003. Στην Χορωδία συμμετέχουν φοιτητές/ριες από όλες της σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στα πλαίσια των μαθημάτων πραγματοποιούνται συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στη διδασκαλία της μουσικής στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και την απόκτηση εμπειρίας πάνω στην οργάνωση εκδηλώσεων. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Μουσικής στον 2ο όροφο του Π.Τ.Δ.Ε.