Εργαστήριο Μουσικής

Διδάσκουσα: Δρ. Ειρήνη Νικολάου, Μουσικολόγος, μέλος ΕΕΠ

enikolau@uoi.gr

26510 05873

3ος όροφος Π.Τ.Δ.Ε.

 

 Το Εργαστήριο μουσικής παιδείας λειτουργεί, στα πλαίσια της γενικότερης παιδείας του Τμήματος. Είναι ένα μάθημα που αφορά θέματα Μουσικής και της σχέσης της με την Παιδαγωγική.

Στο Εργαστήριο Μουσικής προσφέρονται τα εξής μαθήματα: Το μάθημα ‘’Μουσική Αγωγή’’, ως επιλεγόμενο στο Β’ εξάμηνο (3 ects) και το μάθημα ‘To τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας’, το οποίο είναι προαιρετικό και προσφέρεται το χειμερινό εξάμηνο και απευθύνεται σε όλα τα εξάμηνα (Α, Γ, Ε, Ζ) (3 ects).

Σκοπός των μαθημάτων είναι η  γνώση της ιστορικής εξέλιξης της μουσικής αγωγής, η απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων, η επαφή με τις αρχές και τους σκοπούς  της  τέχνης μέσα από τη μουσική, η ανάπτυξη προβληματισμών και σκέψεων που αφορούν τον ρόλο της μουσικής στη διδασκαλία, η δημιουργική έκφραση, οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες, το τραγούδι, οι ενεργητικές  μουσικές ακροάσεις, οι ηχοϊστορίες, οι δραματοποιήσεις. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εισηγήσεις  και βιωματικά εργαστήρια.

Στο εργαστήριο μουσικής εντάσσεται και η Χορωδία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η Χορωδία του Π.Τ.Δ.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2003. Στην Χορωδία συμμετέχουν φοιτητές/ριες από όλες της σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ενεργά της μέλη είναι περίπου τριάντα (30). Η επιλογή των φωνών πραγματοποιείται ύστερα από ακρόαση.

Στο εργαστήριο μουσικής εντάσσεται και το τμήμα εκμάθησης οργάνου. Τα τμήματα είναι ολιγομελή από δύο έως τρεις φοιτητές/ριες του ίδιου επιπέδου.

Στα πλαίσια των μαθημάτων πραγματοποιούνται συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στη διδασκαλία της μουσικής στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και την απόκτηση εμπειρίας πάνω στην οργάνωση εκδηλώσεων.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Μουσικής στον 2ο όροφο του Π.Τ.Δ.Ε. Στοιχεία επικοινωνίας: Δρ. Ειρήνη Νικολάου, enikolau@uoi.gr, 26510 05873, 3ος όροφος ΠΤΔΕ