ΠΜΣ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ιστότοπος του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: http://set.ptde.uoi.gr

ΦΕΚ Τροποποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”

Απόφαση πιστοποίησης