Εργαστήρια

1. Eργαστήριο Eκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας

2. Eργαστήριο Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

3. Eργαστήριο Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού

4. Eργαστήριο Kοινωνικών Eπιστημών και Eκπαίδευσης

5. Eργαστήριο Mελετών Aπόδημου Eλληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

6. Eργαστήριο Εφαρμογών Eικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση

7. Eργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των Mαθηματικών

8. Eργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής

9. Eργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής

10. Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

11. Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών

12. Εργαστήριο Μουσικής

13. Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών