Διοικητικό προσωπικό

Καπρίτσιου Αγγελική
Αντικείμενο εργασίας: Γραμματέας Τμήματος
Τηλέφωνο: 2651007187
e-mail: gramptde@uoi.gr
Παπαγιάννη Αποστολία
Αντικείμενο εργασίας: Φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο: 2651007454
e-mail:
Σουλιώτη Ελίνα
Αντικείμενο εργασίας: Διοικητικά θέματα
Τηλέφωνο: 2651007402
e-mail:
Αμαργιανού Πέγκυ
Αντικείμενο εργασίας: Φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο: 2651007455
e-mail: