Διδάκτορες

 

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος
Θέμα διατριβής: Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών που εμφανίζονται σε φαινόμενα του φυσικού κόσμου,
μέσα από περιβάλλοντα ΤΠΕ
Τηλέφωνο:
e-mail: kgeorgop@gmail.com
Ευαγγέλου Φίλιππος
Θέμα διατριβής:
Τηλέφωνο: 
e-mail: 
Ζαχαρής Γιώργος
Θέμα διατριβής: Η επίδραση της στερεοσκοπίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά
Περιβάλλοντα
Τηλέφωνο: 
e-mail:
 

 

Κοντογεωργίου Ασημίνα
Θέμα διατριβής: Η συμβολή της οπτικοποίησης στην κατανόηση και διδασκαλία της ατομικής δομής της ύλης
Τηλέφωνο:
e-mail: akontogeorgiou@gmail.com
 

 

Κωστάκης Παναγιώτης
Θέμα διατριβής: Η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων στη διδακτική της Ιστορίας. Μία προσέγγιση με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις ιστορικών
κόσμων
Τηλέφωνο:
e-mail: p_kostakis@yahoo.com
Λαδιάς Αναστάσιος
Θέμα διατριβής: Σχεδίαση interfaces για εκπαιδευτικές εφαρμογές υπερμέσων και πολυμέσων
Τηλέφωνο:
e-mail: ladiastas@gmail.com
 

 

Μεσσήνης Ιωάννης
Θέμα διατριβής: Η αίσθηση παρουσίας σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Τηλέφωνο:
e-mail: 
 

 

Μπάκας Χρήστος
Θέμα διατριβής: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης χρηστών και εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή: Εικονικά περιβάλλοντα στη διδασκαλία της Αστρονομίας
Τηλέφωνο:
e-mail: cbakas@sch.gr
Νάτσης Αντώνης
Θέμα διατριβής: Παιδαγωγική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εικονικής πραγματικότητας
Τηλέφωνο: 
e-mail:
Παδιώτης Ιωάννης
Θέμα διατριβής: Αλληλεπιδραστικά εικονικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη του μαθήματος της Τεχνολογίας
Τηλέφωνο:
e-mail: ioannispad@gmail.com
Παπαχρήστος Νικηφόρος
Θέμα διατριβής: Αίσθηση κοινωνικής παρουσίας και μαθησιακά αποτελέσματα σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα.
Τηλέφωνο: 
e-mail:
 

 

Πατσιομίτου Σταυρούλα
Θέμα διατριβής: Η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης μέσα από τη χρήση αλληλεπιδραστικών τεχνικών και μετασχηματισμών σε υπολογιστικό περιβάλλον: Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις
Τηλέφωνο:
e-mail: spatsiomitou@gmail.com
 

 

Πριοβόλου Χρυσή
Θέμα διατριβής: Διαφυλική διαφοροποίηση και γνωστικές δεξιότητες σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Τηλέφωνο: 
e-mail: 
Ρεπαντής Βυζαντινός
Θέμα διατριβής: Συνεργατική μάθηση με τη χρήση τεχνολογιών διάδρασης σε αλληλεπιδραστικές επιφάνειες
Τηλέφωνο:
e-mail: 
 

 

Στρουμπούλης Βασίλης
Θέμα διατριβής: Η αντίληψη του χώρου για ολοκλήρωση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η αίσθηση της παρουσίας σε εικονικά περιβάλλοντα
Τηλέφωνο:
e-mail: 
Στύλος Γεώργιος
Θέμα διατριβής: Φυσική και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Τηλέφωνο:
e-mail:
Τζίμας Ευάγγελος
Θέμα διατριβής: Διερεύνηση γνωστικών διεργασιών σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Τηλέφωνο: 
e-mail: vtzimas@yahoo.com
 

 

Τσάκαλης Παναγιώτης
Θέμα διατριβής: Σχολικές Αποκλίσεις
Τηλέφωνο:
e-mail: tsakalisp@yahoo.gr
 

 

Χαλκίδης Ανθιμος
Θέμα διατριβής: Πληροφορική και Οικολογία. Η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Τηλέφωνο:
e-mail: achalkid@sch.gr