Κεντρική Βιβλιοθήκη

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει τη μεγαλύτερη σε ωφέλιμη επιφάνεια (14.500 τ.μ. κατανεμημένα σε έξι ορόφους) ενιαία Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης της Ελλάδας (Β.Κ.Π.-Π.Ι.).

Χρήστες της Β.Κ.Π.-Π.Ι. είναι όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ήτοι: Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, αλλοδαποί φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, καθώς και άτομα εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης διέπεται από Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο υποχρεώνεται να συμμορφώνεται ο κάθε χρήστης .

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. διαθέτει μία συλλογή που αποτελείται από 400.000 βιβλία και 1.000 τρέχουσες συνδρομές έντυπων επιστημονικών περιοδικών, συλλογή βιβλίων που σχετίζονται με τα προσφερόμενα μαθήματα όλων των Τμημάτων του Π.Ι., εφημερίδες, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια κ.ά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ηλεκτρονική της συλλογή, που περιλαμβάνει περίπου τα 14.000 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά πλήρους κειμένου (συνδρομές του Π.Ι. και του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Heal-Link), δεκάδες ηλεκτρονικές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, εκατοντάδες ηλεκτρονικά βιβλία κ.ά. Στους χώρους της Βιβλιοθήκης αναπτύσσονται επίσης ειδικές συλλογές με παλαιοτυπικές εκδόσεις, βιβλία σε κυριλλική και αραβική γραφή κ.ά. Για τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης διατίθεται μια σημαντική συλλογή βιβλίων σε γραφή Braille και ειδικός εξοπλισμός για τη χρήση της.

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. προσφέρει στους χρήστες της ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον Βιβλιοθήκης, καθώς διαθέτει κλιματισμό σε όλους τους χώρους της, σύγχρονη επίπλωση που ικανοποιεί τις διεθνείς προδιαγραφές για Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, σύγχρονα φωτοτυπικά μηχανήματα, μηχανήματα σάρωσης και αποστολής κειμένων μέσω του Internet κ.ά. Διαθέτει 600 θέσεις ανάγνωσης, σύγχρονο Αμφιθέατρο 120 θέσεων, Πινακοθήκη-Χώρο Εκθέσεων, Αίθουσα Σεμιναρίων 20 ατόμων, 12 κλειστούς χώρους ατομικής ανάγνωσης κ.ά.

Στις προσφερόμενες υπηρεσίες της Β.Κ.Π.-Π.Ι. περιλαμβάνονται: ο Δανεισμός βιβλίων από τις συλλογές της ή τις συλλογές άλλων Βιβλιοθηκών της Ελλάδας και του εξωτερικού (Διαδανεισμός), η Βιβλιογραφική τεκμηρίωση φοιτητικών εργασιών, η Αναζήτηση πληροφοριακού υλικού, η Χρήση των Αναγνωστηρίων, ο Εντοπισμός και Πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου σε διεθνείς, εθνικές και τοπικές πληροφοριακές πηγές (ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων κ.α.), η παραγωγή και η διάθεση ψηφιοποιημένου υλικού από τις συλλογές της, η πρόσβαση σε καταλόγους βιβλιοθηκών της Ελλάδας και του εξωτερικού, η χρήση φωτοτυπικών μηχανημάτων, μηχανημάτων σάρωσης και αποστολής κ.α.

Στη Β.Κ.Π.-Π.Ι. γίνεται εκτεταμένη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας τόσο στη λειτουργία της όσο και στην προσφορά υπηρεσιών στους χρήστες της. Για το λόγο αυτό διαθέτει 45 Η/Υ για πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το κοινό, ασύρματη δικτύωση, δίκτυο CD-ROMs, μηχανογραφημένο κατάλογο, συστήματα προστασίας του υλικού κ.ά.

Στο δικτυακό κόμβο της Β.Κ.Π.-Π.Ι. αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο μηχανογραφημένο κατάλογο (OPAC) καθώς και στις διαθέσιμες πληροφορικές πηγές. Για τη χρήση των εξοπλισμών και του λογισμικού μηχανοργάνωσής της οργανώνονται σεμινάρια εκπαίδευσης για όλες τις κύριες ομάδες χρηστών της (διδάσκοντες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές κ.ά.).