Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης (Μεταβατικό).

Οι φοιτητές εξυπηρετούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη από 09:30 έως 13:00.

Για ηλεκτρονική επικοινωνία με τη Γραμματεία μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω:

e-mail: gramptde@uoi.gr     fax: 2651007023

Τα μέλη της Γραμματείας, οι αρμοδιότητές τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους φαίνονται παρακάτω:

 

 

Καπρίτσιου Αγγελική
Αντικείμενο εργασίας: Γραμματέας Τμήματος
Τηλέφωνο: 2651007187
e-mail: gramptde@uoi.gr
 

 

Παπαγιάννη Αποστολία
Αντικείμενο εργασίας: Φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο: 2651007454
e-mail:
 

 

Σουλιώτη Ελίνα
Αντικείμενο εργασίας: Διοικητικά θέματα
Τηλέφωνο: 2651007402
e-mail: