Δήμου Γεώργιος

Δήμου Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: gdimou@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο:
Ώρες συνεργασίας:Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: