Αθανασοπούλου Ευαγγελία

Αθανασοπούλου Ευαγγελία
Αντικείμενο εργασίας: Φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο: 2651007455
Fax:
e-mail:
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: Γραμματεία ΠΤΔΕ (Ισόγειο κτιρίου Διοίκησης)
Ώρες συνεργασίας:
 

Δραστηριότητες: