Δελημήτρος Μιχάλης

 

Δελημήτρος Μιχάλης
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Τηλέφωνο: 2651005711
Fax: 2651005854
e-mail: mdelhmh@uoi.gr
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη και Πέμπτη 11:30 – 13:30

Bιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:


Πληροφορική και Εκπαίδευση, Εικονική Πραγματικότητα, Επαυξημένη Πραγματικότητα.Προπτυχιακά Μαθήματα:
 

Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ανάπτυξη Έργου με Αναδυόμενες Τεχνολογίες Μάθησης

Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες