Στύλος Γεώργιος

Στύλος Γεώργιος
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Τηλέφωνο: 2651005791
Fax:
e-mail: gstylos@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: https://physlab.edu.uoi.gr/
Γραφείο: 1ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη: 15:00-17:00
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:

Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία

Εργαστηριακή Προσέγγιση Εννοιών Φυσικής

Εκπαίδευση STEM

Πειραματική διδασκαλία εννοιών των Φυσικών ΕπιστημώνΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

 

Πειράματα για τη Διδασκαλία Εννοιών των Φυσικών Επιστημών