Στύλος Γεώργιος

Στύλος Γεώργιος
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Τηλέφωνο: 2651005791
Fax:
e-mail: gstylos@gmail.com
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 1ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα και Τρίτη: 11:30-12:45
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:

Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία

Εργαστηριακή Προσέγγιση Εννοιών Φυσικής

Εκπαίδευση STEMΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

 

Πειράματα για τη Διδασκαλία Εννοιών των Φυσικών Επιστημών