Εμβαλωτής Αναστάσιος

 

  Εμβαλωτής Αναστάσιος
Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
Τηλέφωνο: 2651005687
Fax: 2651005847
e-mail: aemvalot@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: https://myweb.uoi.gr/aemvalot
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 12:00-14:00

Βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


1. Μεθοδολογία Κοινωνικής – Εκπαιδευτικής Έρευνας


2. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Κοινωνική –
Εκπαιδευτική Έρευνα


3. Μικροκοινωνιολογία του Σχολείου


4. Επιστήμη – Τεχνολογία – Κοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα:

Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας II

Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEMΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Μέθοδοι Έρευνας: Ποσοτικές και Ποιοτικές Προσεγγίσεις

Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής

Το ερευνητικό εγχείρημα: Από το σχεδιασμό στη δημοσίευση