Εργαστήριο Kοινωνικών Επιστημών και Eκπαίδευσης

Διευθύντρια:

Μαρία Πουρνάρη –Καθηγήτρια

Τηλ.: 2651005668 – E-mail: mpurnari@uoi.gr

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: https://socialedulab.ptde.uoi.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: socialsciencesptde@gmail.com

Όνομα Skype:  live:.cid.1b003ce77822841f

Τηλ.: 2651005879

 

Σκοπός και στόχοι

To Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης συμβάλλει στην ανάπτυξη της διδακτικής δραστηριότητας και έρευνας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το χαρακτήρα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και δραστηριοποιείται στους ακόλουθους άξονες:

Στην παραγωγή σύγχρονου, τεκμηριωμένου και αξιόπιστου επιστημονικού έργου στα πεδία της Επιστημολογίας και ιδιαίτερα της Εκπαιδευτικής Επιστημολογίας και της Φιλοσοφίας της Παιδείας, της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, της Κοινωνιολογίας των Μέσων Επικοινωνίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα πεδία της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της Διδακτικής της Ιστορίας, καθώς και της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Πολιτικής.

Στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα παραπάνω πεδία και στην υποστήριξη ερευνητών και υποψήφιων διδακτόρων για την υλοποίηση των διατριβών τους.

Στην παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και ειδικά:

α.  παροχή επιστημονικής γνώσης για κατάρτιση και επιμόρφωση,

β. παραγωγή και προώθηση επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς συμβούλους, γονείς, ιδρύματα, οργανισμούς και άλλους φορείς που εμπλέκονται στην Εκπαίδευση.

Ερευνητικές δραστηριότητες:

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί Ημερίδες με παρουσιάσεις των διδακτορικών διατριβών Υποψηφίων Διδακτόρων και των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ηπείρου και άλλους Φορείς και διεξάγονται ερευνητικές εκπαιδευτικές δράσεις με τη συνεργασία των υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών φοιτητών και των Καθηγητών – μελών του. Ακόμη, έχει οργανώσει πλήθος διαλέξεων μελών ΔΕΠ άλλων Σχολών και Πανεπιστημίων, καθώς και ερευνητών.

Εργαστηριακή υποδομή:

Το Εργαστήριο στεγάζεται στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε έναν αυτόνομο χώρο τριάντα (30) περίπου τ.μ. και διαθέτει σχετικό εξοπλισμό αναγνωστηρίου και έρευνας (έπιπλα, οθόνη προβολών, φορητό προβολικό, cd player, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεόραση, webcamera, εκτυπωτές, φωτοτυπικά και βιβλία των αντίστοιχων γνωστικών πεδίων).