Γεωργόπουλος Κώστας

Γεωργόπουλος Κώστας
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Ατμοσφαιρικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 2651005696
Fax: 
e-mail: kgeorgop@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας:  Τρίτη 10:30 – 12:30
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Πειραματική Διδασκαλία Εννοιών των Φυσικών Επιστημών

Εκπαίδευση STEM

Εργαστηριακή Προσσέγγιση Εννοιών της Φυσικής

Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και Διαστήματος στην Εκπαίδευση


Μεταπτυχιακά Μαθήματα: