Γεωργόπουλος Κώστας

Γεωργόπουλος Κώστας
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Ατμοσφαιρικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 2651005696
Fax: 
e-mail: kgeorgop@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: https://physlab.edu.uoi.gr/
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας:  Πέμπτη 10:30 – 12:30
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Πειραματική Διδασκαλία Εννοιών των Φυσικών Επιστημών

Η Φυσική στην Καθημερινή Ζωή

Εκπαίδευση STEM

Εργαστηριακή Προσσέγγιση Εννοιών της Φυσικής

Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και Διαστήματος στην Εκπαίδευση


Μεταπτυχιακά Μαθήματα: