Καψάλης Γιώργος

 

Καψάλης Γεώργιος
Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Eλληνική Φιλολογία με έμφαση στις κλασικές σπουδές
και την Παιδική Λογοτεχνία
Τηλέφωνο: 2651005690
Fax:
e-mail: gkapsali@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 11.00-13.00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:

Προπτυχιακά Μαθήματα:

Διδακτική της Γλώσσας Ι

Εισαγωγή στο Nεοελληνικό Λόγο

Παιδική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Ποίηση


Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Γραπτός λόγος

Διγλωσσία – Δίγλωσση Εκπαίδευση

Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας