Καψάλης Γεώργιος Δ.

 

Καψάλης Γεώργιος Δ.
Ομότιμος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Eλληνική Φιλολογία 
Τηλέφωνο: 
Fax:
e-mail: gkapsali@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 
Ώρες συνεργασίας: Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: