Καραφύλλης Γρηγόριος

Καραφύλλης Γρηγόριος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία της Παιδείας και
την Κοινωνική Φιλοσοφία
Τηλέφωνο: 2651005692
Fax:
e-mail: gkarafyl@uoi.grgkarafyl@yahoo.com
Δικτυακός τόπος: http://karafillis.blogspot.gr/
Γραφείο:
Ώρες συνεργασίας:Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:


Φιλοσοφία της Παιδείας, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Διαφωτισμός, Πραγματισμός,
Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία