Κατσίκης Απόστολος

Κατσίκης Απόστολος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Γεωγραφίας και Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 2651005696
Fax:
e-mail: akatsiki@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο:
Ώρες συνεργασίας:Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: