Κώτσης Κωνσταντίνος

Κώτσης Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Διδακτική της Φυσικής
Τηλέφωνο: 2651005785
Fax: 2651005819
e-mail: kkotsis@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: http://physlab.edu.uoi.gr
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 11:30-12:30

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Διδακτική των Φυσικών Επιστημών


Φυσική Στερεάς Κατάστασης


Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών


Φυσική των Ακτίνων ΧΠροπτυχιακά Μαθήματα:

Βασικές Έννοιες της Φυσικής

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών – Πρακτική Άσκηση

Εκπαίδευση STEM

Πρακτική άσκηση: Επαγγελματική Εμπειρία σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια I

Πρακτική άσκηση: Επαγγελματική Εμπειρία σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια II


Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Διδακτική Φυσικών Επιστημών

Σύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών