Κούτσιανου Αθηνά

Κούτσιανου Αθηνά
Θέμα διατριβής: Επιστημικές πεποιθήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης αναφορικά με θέματα φυσικών επιστημών και ιστορίας: Ανάπτυξη
και εγκυροποίηση ενός ερευνητικού εργαλείου.
Τηλέφωνο: 2651005706
Fax:
e-mail: akoutsia@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος: https://www.researchgate.net/profile/Athina_KoutsianouΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • επιστημικές πεποιθήσεις και επιστημική νόηση
  • αντιλήψεις για την έρευνα και τη μάθηση μέσω διερεύνησης
  • αντιλήψεις για την επιστήμη και τους επιστήμονες
  • μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
  • εκπαιδευτικές μεταβάσεις και σχολική προσαρμογή
  • συμβουλευτική ψυχολογία και ψυχοεκπαίδευση