Μαυρίδης Δημήτριος

Μαυρίδης Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική στην εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 2651005694
Fax:
e-mail: dmavridi@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: https://esm.uoi.gr
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 10:00 – 12:00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Μέθοδοι σύνθεσης στοιχείων, Μέτα-ανάλυση δικτύου, Υποδείγματα Διαρθρωτικών Εξισώσεων,  Item Response Theory.Προπτυχιακά Μαθήματα:

Εισαγωγή στη Στατιστική

Στατιστική με έμφαση στις Κοινωνικές Επιστήμες

Υπολογιστικά Mαθηματικά – Πρακτική ΆσκησηΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Στατιστική ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμός έρευνας στις Φυσικές Επιστήμες