Μορφίδη Ελένη

Μορφίδη Ελένη
Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Παιδαγωγική Προβλημάτων Λόγου και Ομιλίας
Τηλέφωνο: 2651005888
Fax:
e-mail: emorfidi@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 2ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 2.30μμ – 3.30μμ – Πέμπτη 4.30μμ – 5.30μμ

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Μαθησιακές Δυσκολίες, Γλωσσικές Διαταραχές, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις στην
Ειδική Αγωγή
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Γλωσσικές Διαταραχές

Διαταραχές στη Γραφή και την Ανάγνωση    (δεν προσφέρεται)

Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Προβλήματα Λόγου και ΟμιλίαςΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία